Sigara Ve Çocuk Gelişimi Ankara Escort Partner Sitesinde

Sigara Ve Çocuk Gelişimi Ankara Escort Partner Sitesinde
Sigaranın sağlığa zararlarını saymakla bitmez. Söz konusu çocuklarımızsa bu zarar daha da ciddi boyutlara ulaşmakta. Çocuk sağlığı açısından sigara içen içmeyen anne ve babaları uyarmak lazım. Geleceğin nesillerini daha sağlıklı bir ortamda yetiştirmek için, işe kendimizden başlayalım. Tehlikeli zehri içmeyelim, içenleri de uyaralım. Sağlıklı anne baba sağlıklı gelecek demektir. Çocukların duyu organları yetişkinlere göre çok daha hassastır. Bilindiği gibi Pasif içicilik aktif içiciliğe oranla daha tehlikeli bir durumdur. Sigara dumanı , göz ve burun yanmasına, baş ağrısına , nefes almakta zorlanmaya ve bunun gibi bir çok sebep olmakta. Gözümüzün nuru olan çocuklarımızı sigaralı ortamlardan uzak tutmak gerekir.

Yapılan araştırmalar sonucu sigaraya maruz kalan bebek ve çocukların gelişimlerinde kendi akranlarına oranla gerileme söz konusu. Gelişim psikolojisinde çevre ve kalıtım insanı şekillendiren iki önemli faktördür. İkisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çocuk gelişimi anne karnında başlar, dünyaya gelip ölümüne kadar devam eder. Çevresel faktörlerden en fazla etkilendiği dönem de anne karnındaki yaşamsal fonksiyonlarını sürdürme sürecidir. Sigara içen anne veya baba adayları çocuklarına en büyük kötülüğü yapan kişilerdir ama birçoğu bunun farkında bile değildir. Anne karnındaki bebekler annenin almış olduğu gıdaları olduğu gibi alırlar. Sigara içen hamile ankara escort bebeklerini zehirlerler. Ne ekersen onu biçersin demiş atalarımız. Güzellik ekersen güzellik, kötülük ekersen kötülük bulursun. Çocuklarınıza kötülük ederseniz güzellik bulamazsınız. Her çocuk birer dünyadır. Bu dünyayı yıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Sigara içerek çocukların dünyasını kirletmeyin.

Zararlı alışkanlıklar gelişim psikolojisinde çevresel faktörlere girmektedir. Gelişimde kritik evreler vardır. Bu kritik evreleri sorunsuz atlatmak çok önemlidir. Eğer bu evreler sorunsuz atlatılamazsa gelişim geriden devam eder bu da çocuk açısından son derece kötü olabilir. Akranlarıyla aynı gelişim özelliği gösterip kritik evreleri atlatamayan çocuklar psikolojik açıdan birçok problemle karşı karşıyadır. sigaraya maruz bırakılan çocukların ileride bağımlılık duygusuna duyarlı olma olasılığı sağlıklı ortamda büyüyen çocuklara oranla fazladır. Kendi elimizle kendi geleceğimizi heba etmeyelim. Bu yüzden, yetişkin bireylerin, çocuklarla aynı ortamda sigara içilmemesine dikkat edip ve bu kötü alışkanlıkları yanlarında gerçekleştirmeyelim. Yoksa, çocukların küçük yaşta her bir şeye meyilli oldukları gibi, sigaraya da heves edip ve sizden görmüş olduğu hareketleri yaparak ve ileride kendi kararlarını aldıklarında, sigara içmeye başlarlar.